Velmi nerad měním svá rozhodnutí, ale toto beru zcela na sebe! Zdravým dětem jsme již pomohli hodně! Ne všichni mají v životě štěstí! Můj přítel Kabo mě přivedl na tento příběh a já ze své vlastní vůle měním kasičku rodiny RCCC na charitativní pomoc Justýnce Hlobilové, která se narodila Radimovi a Vendulce 8.9.2015 s těžkou diagnózou mikrocefalie!!! Pomůžeme a přispějeme konkrétnímu člověku, konkrétní věcí ! Sbírka proběhne formou tradiční kasičky na hlavním závodu, na Výročním setkání a formou výběru na účet RCCC, dárce vždy zveřejníme ! Možnost pro fanoušky RCCC : č.ú.: 115-4034920217 / 0100 Variabilní symbol: 201710 Zpráva pro příjemce: Vaše jméno-pro Justynku !!!Platba ze zahraničí:BAN CZ2701000001154034920217 SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Děkuji Vám za pomoc a podporu !!!
Za VV Pavel Vohralík 
Předseda spolku RCCC z.s.

Mikrocefalie je velmi často spojena s nedostatečně vyvinutým mozkem a dalšími abnormalitami. Mirkocefalie se řadí k neurologickým vývojovým poruchám. Mozek člověka je orgán s ohromnými schopnostmi zpracovávat informace, vytvářet určité chování, umění, vědecké myšlení nebo uchovávat mnoho znalostí a dovedností. Na druhou stranu je mozek velmi citlivý orgán a je tak velmi zranitelný. I drobný zásah do jeho vývoje může způsobit nenávratné závažné poškození. Mikrocefalie je porucha poměrně vzácná, objevuje se průměrně u 1 na 1000 narozených dětí (ročně několik desítek dětí). Historicky se s mikrocefalií setkáváme odedávna. Osoby s mikrocefalií bývaly často zesměšňovány, označovány za opičí muže a využívány jako šašci, otloukánci či komici.

RCCC na netu:

 

 

 

 

Sponzoři: