RCCC podpora pro Michalku 2018-19
Michalka Zahradníková
Michalka ( v době zahájení akce ) je jedenáctiletá holčička, která má od narození neznámou nemoc připomínající dětskou mozkovou obrnu spojenou s centrální svalovou hypotonií. Tato nemoc má za následek celkové zhoršení hybnosti těla, která znemožňuje běžný pohyb zdravého člověka a naprosto vylučuje samostatnou chůzi. Přes veškeré překážky, se kterými se Míša musí potýkat, je to veselá chytrá holčička.Nemoc u Michalky se projevuje celkovou ochablostí svalstva, třes v ručičkách, zhoršenou koordinací celého těla a nulovým smyslem pro rovnováhu. Po zvýšené fyzické námaze je velmi rychle unavená. Proto je velmi důležité cvičení, lázeňské rehabilitace a kompenzační pomůcky, které napomáhají soběstačnosti a zlepšují tak fyzický i psychický stav Míši. 
Navzdory těžkému osudu se snažíme Míše zajistit plnohodnotný život pro její rozvoj a zařadit jí do běžného dětského života. Toto se neobejde bez speciálních pomůcek.  Každý i minimální pokrok, který Míša udělá díky těmto pomůckám a rehabilitacím, je pro Míšu velká šance se osamostatnit a prožít lepší život.
  
  

    
   
   
    

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.